Nejvýznamnější realizace

 • střecha Loutkového divadla v Ostravě (titanzinková krytina, Icopal)
 • střecha Finančního domu ve Frýdku-Místku (titanzinek, Icopal)
 • střecha Městského archívu v Ostravě (rakouský eternit, Icopal)
 • střecha České spořitelny v Ostravě-Svinově (Decrabond)
 • střešní nástavba Úřadu sociálních věcí v Porubě, gen. Sochora (krov, Elastek)
 • střecha měnírny proudu v Ostravě-Vítkovících (Lindab, tašková a falcovaná krytina)
 • střecha Domu pro zdravotně postižené ve Vlaštovičkách u Opavy (Eternit, měď)
 • střecha K. Pokorného 1364, Ostrava-Poruba (Icopal)
 • střecha Správní budovy OvaK – Švermova – Ostrava (Cembrit)
 • střecha bývalého kina Svoboda v Ostravě-Přívoze (krov, Elastek)
 • střecha Košaře 30, 32 – Ostrava-Dubina (Polydek, Elastek)
 • střecha Živičná 2852, 2846, 2848 Ostrava (Polydek, Elastek)
 • střecha Hornická ul. Hlučín (Polydek, Elastek)
 • střecha Jámové budovy – Důl Michal – národní kulturní památka
 • střecha MŠ Dvořákova ul., Moravská Ostrava (Cembrit, Rheinzink)
 • střecha Úmob – Martinov (falcovaná krytina)
 • střecha Diagnostického ústavu v Ostravě-Koblově (Lindab)
 • střecha Integrované školy Na Jízdárně 30 Ostrava (Icopal)
 • střecha Palackého 439, 440 v Třinci (Elastek)
 • střecha Kpt. Nálepky 517 až 525 v Třinci (Elastek)
 • střecha rodinného domu paní Tkačíkové v Ludgeřovicích (břidlice, Rheinzink)
 • střecha garáží – STRABAG – Ostrava-Polanka (Elastek)
 • střecha Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Polance (asf. šindel)
 • střecha nad spilkou – Ostravský pivovar (Cembrit)
 • střecha Vrchlického sady 2439, 2441 v Karviné (Elastek)

Velké množství střech rodinných domů včetně krovů.

Fotodokumentace provedených střech je k dispozici k nahlédnutí u p. Vronky.